Aktualne rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania (…)

Zadania egzaminacyjne na placu i w ruchu miejskim, kryteria oceny, błędy, których popełnienie skutkuje przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.

Warto wiedzieć przed egzaminem na prawo jazdy.

Do pobrania aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Dodaj komentarz