Co właściwie oznaczają nowe zasady egzaminowania?

Zmiana zasad przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, to z jednej strony kosmetyka i „ucywilizowanie” zasad jazdy egzaminacyjnej (na ogół włączanie świateł przed uruchomieniem silnika nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego) z drugiej jednak… może odmienić zupełnie jego wynik.

Zobacz zmienione zadania egzaminacyjne na placu

Przy pewnej (dość częstej w WORD) kombinacji błędów nowe zasady egzaminowania mogą przyczynić się do… oblania egzaminu na prawo jazdy.

Co oznaczają w praktyce wprowadzone zmiany?

Zadanie  Wykonanie czynności  Tak było   Tak jest Na czym polega zmiana?
1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Niewłączenie  świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym. Np niewłączenie świateł mijania podczas egzaminowania w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza (deszcz, mgła) pierwszy błąd przy wykonywaniu zadania 1. Całe zadanie trzeba powtórzyć brak błędu Włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym przeniesiono do zadania 2
Co oznacza zmiana? Według starych zasad, jeśli podczas przygotowania do jazdy nie włączyłeś odpowiednich świateł, całe przygotowanie do jazdy należało powtórzyć (ustawienie fotela, lusterek) i włączyć odpowiednie światła. Jeśli podczas wykonywania tej czynności popełniony został jakiś błąd – wynik egzaminu był negatywny.
1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Zgaszenie silnika podczas ruszania na pasie ruchu pierwszy błąd przy wykonywaniu zadania 1. Całe zadanie trzeba powtórzyć brak błędu Zadanie występowało w starych zasadach. Według nowych – zostało przeniesione do zadania 2.
Co oznacza zmiana? Według starych zasad zgaszenie silnika podczas ruszania na pasie ruchu powodowało konieczność powtórzenia zadania całego 1 „Przygotowanie do jazdy”: Miałeś czyste konto z jazy pasem ruchu-nawet jeśli podczas ruszania silnik zgasł. Uwaga! Przeniesienie „płynnego ruszenia” do zadania 2 powoduje, że jeśli podczas ruszania na pasie ruchu silnik zgasł – oznacza to, że podczas jazdy pasem ruchu nie możesz wykonać żadnego błędu.
2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. Niewłączenie  świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym. Np niewłączenie świateł mijania podczas egzaminowania w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza (deszcz, mgła) nie było możliwości jazdy z „niewłaściwymi” światłami niewykonanie zadania Włączenie „odpowiednich” świateł zostało przeniesione do zadania 2.
Stare zasady nie przewidywały możliwości jazdy pasem ruchu na niewłaściwych światłach: jeśli dwukrotnie nie zostało prawidłowo wykonane zadanie egzaminacyjne 1 „Przygotowanie do jazdy” poprzez niewłączenie odpowiednich do jazdy świateł (mijania np podczas mgły)-wynik egzaminu był negatywny. Obecnie Światła należy włączyć w zadaniu 2. Uwaga! Prawidłowe wykonania łuku przy niewłączonych odpowiednich światłach odnotowane zostanie jako nieprawidłowe wykonanie tego zadania. Drugi przejazd musi już być wykonany bezbłędnie – bez najeżdżania na linie, zatrzymywania się itp.

Według starych zasad egzaminowania niewłączenie odpowiednich do jazdy świateł (1-krotne) powodowało, że podczas jazdy pasem ruchu miałeś „czyste konto” – można było popełnić jeden błąd, bowiem konieczność ich włączenia (w razie potrzeby) wynikała z zadania 1.

 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.  Zgaszenie silnika podczas ruszania na pasie ruchu  Ten element oceniany był w zadaniu 1  błąd  Płynne ruszenie oceniane było w zadaniu 1.
Ten element oceniany był do tej pory w zadaniu pierwszym. Wcześniej zgaszenie silnika podczas ruszania na pasie ruchu powodowało konieczność powtórzenia zadania… 1 (czyli przygotowanie do jazdy). Obecnie płynne ruszenie wliczone zostało do zadania 2. Według starych zasad zgaszenie silnika podczas ruszania pozostawiało czyste konto przy zadaniu 2, tzn podczas jazdy pasem ruchu można było popełnić błąd. Teraz, jeśli silnik zgaśnie masz zaliczony błąd przy zadaniu 2 i w następnym podejściu musisz wykonać  je bezbłędnie

 

0 Thoughts to “Co właściwie oznaczają nowe zasady egzaminowania?”

  1. […] Czytaj co właściwie oznaczają nowe zasady egzaminowania? […]

Dodaj komentarz