Egzamin i karetka na sygnale. Co robić, jak żyć?

Sytuacja na drodze zmienia się w sposób dynamiczny, czasem jednak to, co dzieje się na drodze wykracza poza schemat jazd jaki wypracowałeś sobie podczas kursu. I właśnie to dzieje się na egzaminie.

Pojazd uprzywilejowany

Dźwięk nadjeżdżającego pojazdu uprzywilejowanego słychać z daleka. Czasem jeszcze nie wiadomo skąd nadjeżdża, ale jego sygnał informuje Cię o jego bliskości. Jak należy zachować się widząc nadjeżdżającą karetkę lub inny pojazd uprzywilejowany? Po prostu umożliwić mu przejechanie – co nie zawsze wiąże się z koniecznością zatrzymania się!

Przepisy:

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Przywileje w ruchu

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
1) uczestniczy:
a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

…ale…

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroliUwaga w testach na prawo jazdy!

Zgodnie z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd uprzywilejowany  to pojazd

wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego

Pojazd używa uprzywilejowania w ruchu tylko wtedy gdy spełnione są wymienione w jego definicji elementy (sygnał dźwiękowy, światła błyskowe..). Radiowóz policyjny, karetka, straż itp, które poruszają się po drodze bez włączonych sygnałów nie są pojazdami uprzywilejowanymi.

Pamiętaj też, że:

  • jadący pojazd uprzywilejowany musi mieć włączone światła błyskowe (niebieskie lub niebieskie i czerwone), sygnał dźwiękowy i światła drogowe lub mijania
  • nieporuszający się pojazd uprzywilejowany musi mieć włączone światła błyskowe (niebieskie lub niebieskie i czerwone), sygnał dźwiękowy bez świateł drogowych lub mijania.

Pełna pula pytań egzaminacyjnych – ćwicz testy działami.
Dodaj komentarz