Kiedy po egzaminie można prowadzić?

Jeśli jest wieczór a ty nadal podskakujesz na jednej nodze niewyraźnie mamroczesz coś o egzaminie na prawo jazdy i wymachujesz jakąś kartką to oznacza, że egzamin zdałeś. Ale czy masz już uprawnienia do kierowania?

Zdany egzamin – co robić, jak żyć?

Czy po zdanym egzaminie na prawo jazdy można prowadzić samochód? Można – warunek jest jeden: musisz odebrać prawo jazdy, a to chwilkę (niedługą) potrwa, bowiem uprawnienia do kierowania nadawane są nie przez WORD ani przez PWPW gdzie drukowane jest prawo jazdy. Uprawnienia nadaje starosta – na podstawie wyniku Twojego egzaminu na prawo jazdy. Od chwili zdania przez Ciebie egzaminu na prawo jazdy do chwili uzyskania uprawnień może minąć trochę czasu. Czasu liczonego nie w minutach, czy godzinach ale… w dniach.

Nadawanie uprawnień

Starosta po otrzymaniu odpowiednich dokumentów dokonuje ostatecznego sprawdzenia wszystkich warunków niezbędnych do wydania prawa jazdy, a następnie wydaje odpowiednie uprawnienia. Jakimi dokumentami dysponuje starosta?

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • potwierdzenie ukończenia odpowiedniego szkolenia,
  • potwierdzenie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego,
  • orzeczenie lekarskie (i psychologiczne o ile jest wymagane)

A te wszystkie dokumenty nie spłyną na biurko urzędnika kilka minut, czy nawet kilka godzin po tym jak wyfruniesz w skowronkach z pojazdu egzaminacyjnego.

Datą uzyskania uprawnienia do kierowania jest zatem data ostatecznego potwierdzenia przez organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich wymaganych warunków do uzyskania prawa jazdy, a nie data zdania egzaminu państwowego.

W praktyce po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego na prawo jazdy pracownik WORD uzupełnia Twój PKK w systemie. Kolejny etap wykonywany jest już po stronie odpowiedniego wydziału komunikacji. To tam dokonywane jest zatwierdzenie wniosku o wydanie prawa jazdy przez urzędnika tego wydziału, po uprzednim sprawdzeniu kompletności i poprawności i oczywiście aktualności wszystkich niezbędnych dokumentów. Dniem uzyskania uprawnień, widniejącym na prawie jazdy jest własnie dzień w którym urzędnik wydziału komunikacji potwierdził, że spełniłeś wszystkie oczekiwane wymagania. Klik… i już jesteś w PWPW.

Do prowadzenia samochodu niezbędne jest prawo jazdy

Arkusz przebiegu egzaminu nie jest żadnym dokumentem uprawniającym do kierowania. To jedynie potwierdzenie odbytego i zaliczonego egzaminu na prawo jazdy. Jeśli kierujesz pojazdem bez prawa jazdy ale po zdanym egzaminie na prawo jazdy, to podczas kontroli drogowej policjant może ukarać Cię mandatem za

  • jazdę bez wymaganych dokumentów – jeśli uprawnienia już masz nadane ale prawo jazdy nie zostało przez Ciebie odebrane – 50 zł
  • jazdę bez uprawnień – jeśli uprawnienia nie zostały nadane.

W Twoim przypadku jedynym dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami jest prawo jazdy, zgodnie z zapisami art. 4. 1. ustawy o kierujących pojazdami:

 

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) międzynarodowe prawo jazdy; (…)

Dodaj komentarz