Holowanie: Na jakich światłach?

Popsuł się samochód, a jedyną metodą sprowadzenia go do domu lub mechanika jest holowanie. Zanim (oby nie!) do tego dojdzie musisz przebrnąć przez testy na prawo jazdy, a tam… czekają Cię pytania dotyczące holowania właśnie.

Holowanie na światłach awaryjnych

Jak sama nazwa wskazuje służą do sygnalizowania awarii, ale czy popsuty samochód może mieć włączone światła awaryjne. Przepisy jasno określają obowiązki kierującego pojazdem holowanym:

testy na prawo jazdy, holowanie
Tryb nauki testów na prawo jazdy zdamyto.pl
 1. W pojeździe holowanym musi znajdować się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
 2. Pojazd holowany musi być połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; Motocykl  jednak powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
 3. Pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, musi być oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności powinien ponadto mieć włączone światła pozycyjne. Zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Żółte sygnały błyskowe jednak to nie to samo co światła awaryjne!
 4. W pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym musi być sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim – dwa układy;

Pamiętaj też, że:

 1. prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
 2. pojazd holujący musi mieć włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
 3. w razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego,
 4. odległość między pojazdami wynosić może nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Nie możesz holować

 1. pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
 2. pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
 3. więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
 4. pojazdem z przyczepą (naczepą);
 5. na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

Testy na prawo jazdy – kompetna baza pytań egzaminacyjnych

Dodaj komentarz