Jak długo trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Nie każdy zdający egzamin na prawo jazdy wie, że nie ma precyzyjnych ram czasowych w których należy zmieścić się podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy. To całkiem rozsądne podejście, bo ruchu drogowego także nie da się przewidzieć.

Skoro czytasz ten artykuł, zapewne jesteś już po pomyślnie zaliczonych testach na prawo jazdy 🙂

Przepisy regulujące przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, a więc Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach określają jedynie minimalny czas trwania egzaminu na prawo jazdy. Dla poszczególnych kategorii wynosi on:

Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy w ruchu
drogowym [min]
AM 10
A1, A2, A, B+E, T, 25
B1, B, 40
C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E.
45
Pozwolenie 35

 

Egzamin na prawo jazdy może trwać krócej

Egzaminator może jednak skrócić czas trwania Twojego egzaminu do 25 minut,  jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny. Dotyczy to egzaminów w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia.

Pamiętaj

  1. Przepisy określają jedynie czas minimalny egzaminu na prawo jazdy, nie określając jego maksymalnego czasu trwania!
  2. Mając powyższe na uwadze nie śpiesz się! Czas gra na twoją korzyść.
  3. Jeśli wykonasz wszystkie zadania egzaminacyjne przed upływem minimalnego czasu egzaminacyjnego a wynik Twojego egzaminu jest pozytywny – egzaminator nie może wrócić do WORD, zabraniają tego  bowiem zabraniają mu przepisy wspomnianego na wstępie rozporządzenia – będziesz zmuszony wytracić czas egzaminu jeżdżąc aż minimalny czas egzaminu upłynie, jednak w tym czasie możesz popełnić błąd kosztujący Cię oblaniem egzaminu.
  4. Nikomu nie jest na rękę wydłużanie czasu egzaminu – ani Tobie, ani Twojemu egzaminatorowi

Egzamin przed Tobą? Nie czujesz się na siłach? Zarezerwuj jazdy dodatkowe

Szkolenie realizuje nauka jazdy Perfect (Hrubieszów, Zamość, Tomaszów Lubelski)

Leave a Comment