Jazdy na mapie – podczas nauki #11 :)

Skrzyżowania z wyspą, Szczebrzeska, zawracanie na rondzie, parkowanie prostopadłe, jazda drogami o podwyższonej prędkości, zawracanie z użyciem infrastruktury…

…jednokierunkowe w Zamościu, skrzyżowanie „na zakładkę” obok II LO i kilka (dziesiąt) innych ćwiczeń na samodzielność za kierownicą.


Leave a Comment