Kodeks drogowy: idą zmiany

Jeżeli projekt zostanie zatwierdzony, nowe przepisy mogą obowiązywać już od 2017 roku.  Pomysł zmian w ustawie nie jest nowy. Posłowie wałkują go już od prawie dwóch lat. Sprawa wciąż budzi spore kontrowersje i nie mniejsze emocje.

Większe przywileje dla pieszego

Projekt zakłada zmianę pojęcia ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Będzie ono oznaczało powstrzymanie się od ruchu, jeżeli mógłby on zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku lub zmusić pieszych do powstrzymania od wejścia na przejście. Oczywiście pieszy zobowiązany zostanie do sprawdzenia sytuacji na drodze.

Eksperci wskazują na brak rzetelnej analizy stanu bezpieczeństwa osób korzystających z oznakowanych przejść dla pieszych oraz rzeczywistych przyczyn wypadków z ich udziałem. Więcej – uważają, że decyzje zmienianej ustawy doprowadzić mogą do pogorszenia sytuacji pieszych wkraczających na pasy.

 

Projekt projekt noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszony został przez posłankę PO Beatę Bublewicz.

Dodaj komentarz