Kto oprócz policjanta może kierować ruchem?

Nie tylko policjant może kierować ruchem. Przy okazji – pytania dotyczące policjanta na skrzyżowaniu są często źródłem problemów podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy.

Zamknięcie ulicy Hrubieszowskiej w Zamościu spowodowało konieczność kierowania ruchem. Policja nie musiała zostać zaangażowana do wykonywania tej czynności, zezwala na to artykuł 6 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo o ruchu drogowym.

WP_20160427_17_14_06_Pro
Kierowanie ruchem. Ulica Reja w Zamościu

Kto jeszcze może kierować ruchem na drodze?

Art. 6. 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
1) policjant;
2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;
3) funkcjonariusz Straży Granicznej;
3a) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
3b) umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
3c) strażnik gminny (miejski);
4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;

5) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
7a) ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
8) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
11) funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;

12) pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 2, powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Policjant na skrzyżowaniu

…czyli co on ode mnie chce?

Policja.pl publikuje zdjęcia prezentujące postawę policjanta na skrzyżowaniu. Co oznaczają polecenia przez niego wydawane (w tym przypadku przez nią 🙂 )

Źródło grafik: naukajazdy-zamosc.pl / policja.pl

Dodaj komentarz