Kurs na instruktora nauki jazdy w Zamościu

Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz zdobyć ciekawy zawód? Nauka Jazdy Turbo zaprasza na kurs nauki jazdy.

Więcej informacji dotyczących kursu instruktorskiego: Kurs na instruktora nauki jazdy.

Aby zostać instruktorem nauki jazdy musisz:

  • posiadać prawo jazdy kat. A lub B od 2 lat,
  • posiadać B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E od roku oraz minimum 3-letnie doświadczenie jako instruktor nauki jazdy kat. B,
  • posiadać zaświadczenie o niekaralności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • posiadać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora.

Jeśli je spełniasz – przechodzisz kurs kurs instruktorski. Ten składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na zajęciach nabywasz  wiedzę m.in. z dziedziny psychologii, prawa o ruchu drogowym, bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki kierowania i obsługi pojazdu, prowadzenia ośrodka szkoleń oraz metodyki nauczania przepisów ruchu drogowego.

Po zakończonym kursie przystępujesz do egzaminu państwowego. Po jego pozytywnym zaliczeniu Starostwo wydaje legitymację, która poświadcza posiadanie zdobytych kwalifikacji.

 

Leave a Comment