Kurs nauki jazdy może (mocno) podrożeć

Cena kursu nauki jazdy praktycznie nie zmienia się od lat. Teraz może się to zmienić a to za sprawą projektu zmian do ustawy o kierujących pojazdami.

Pomysł nie jest nowy

Już wcześniej mówiło się o wprowadzeniu przepisu nakazującego obecność instruktora prowadzącego na egzaminie. Najnowsze propozycje zmian w ustawie o kierujących wprowadzają już taki obowiązek. Obecność instruktora na egzaminie to żadna nowość. Od lat kursant może w ośrodku szkolenia kierowców złożyć wniosek o udział instruktora na swoim egzaminie państwowym. Koszt egzaminu nie zmienia się, a odpłatność za obecność instruktora na egzaminie zależy od nauki jazdy, najczęściej kursanci nie muszą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Jednak proponowane zmiany możliwość zmieniają w… obowiązek. Oczywistym jest więc podniesienie kosztu szkolenia o kwotę którą trudno dziś oszacować. Za czas spędzony w WORD nauka jazdy będzie przecież musiała instruktorowi zapłacić, sam instruktor zaś nie będzie mógł wykonywać szkolenia w trakcie trwania egzaminu, a taki stan rzeczy zmusić może szkoły do zwiększania zatrudnienia, co będzie dodatkowym kosztem. Czas jaki instruktor musi poświęcić na towarzyszenie swojemu kursantowi może przekroczyć nawet 4 godziny, wiec aby zrekompensować mu stratę właściciel nauki jazdy będzie musiał mu zapłacić. Oczywiście nie ze swojej kieszeni…

testy na prawo jazdy

Teoria ważna rok

Dziś raz zdanego egzaminu teoretycznego nie trzeba powtarzać. Proponowane zmiany wprowadzają roczny okres ważności tego egzaminu.  Wcześniej zdane testy na prawo jazdy ważne były 6 miesięcy.

Utajniona baza pytań

Dziś cała baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy jest jawna. Niestety ma się to zmienić. Wmyśl proponowanych zmian baza pytań nie będzie już informacją publiczną, a publikowane miałyby być jedynie pytania przykładowe.

Koniec z e-nauczaniem

Projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami zakłada też rezygnację ze szkolenia drogą e-learningu, pomimo tego, że taki tryb nauczania coraz częściej stosowany jest w innych gałęziach szeroko pojętej edukacji.

Zmian ma być dużo więcej

Inne zmiany niesione na fali nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami (niektóre):

  • obowiązkowe uczestnictwo instruktora na egzaminie. Niestety nic nie wiemy o tym, czy pomysł dotyczący zwracania części kosztów egzaminu poprawkowego kursanta został utrzymany
  • możliwość szkolenia osób z uprawnieniami – OSK. Dziś takie osoby mogą szkolić się jedynie w ODTJ
  • wprowadzenie „kursu rozszerzonego” w OSK, czyli odbywanie jazd z osobą towarzyszącą, pod nadzorem OSK,
  • możliwość ustalania stawek minimalnych za godzinę szkolenia – drogą rozporządzenia
  • zlikwidowanie tzw „Super OSK”
  • powołanie Biura do spraw Szkolenia i Egzaminowania działającego przy… wojewodzie. Marszałkowie straciliby swoje dzisiejsze kompetencje
  • przywrócenie minimalnego poziomu wykształcenia dla instruktorów (średnie) i egzaminatorów (wyższe)
  • plac i przynajmniej jeden pojazd dla danej kategorii uprawnień użytkowany wyłącznie przez OSK (koniec dzierżawą placu i leasingiem aut?)

 

Dodaj komentarz