Lewy pas to nie drut kolczasty

Skrzyżowanie Królowej Jadwigi i Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Wjazd na drogę o podwyższonej prędkości.
Obowiązek jazdy prawym pasem reguluje art. 16. ust 2. ustawy prd:

Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze

 Cytowany zapis nie oznacza:

  • bezwzględnego obowiązku jazdy prawy pasem
  • jazdy jak najbliżej prawej krawędzi

A zatem w przedstawionej sytuacji:

  • opuszczenie pasa włączania na Dzieci Zamojszczyzny nie wymaga zajęcia od razu prawego pasa ruchu. Prawy pas zajmujesz wówczas, gdy będzie taka możliwość
  • moŻesz jechać lewym pasem – tak długo, jak długo nie będzie możliwości zjazdu na pas prawy – nawet do skrzyżowania z wyspą na Szczebrzeskiej
  • zmiana pasa ruchu na prawy za wszelką cenę – na przykład za cenę skończy się albo przerwaniem egzaminu w wyniku wymuszenia podczas zmiany pasa ruchu.

Niezależnie od tego którym pasem poruszasz się, masz jechać z prędkością, która nie będzie utrudniać jazdy innym kierującym. Wjechanie na lewy pas i poruszanie się po nim z prędkością np 40 km/h jest wręcz niebezpieczne.

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym


Leave a Comment