Najtrudniejsze (?) pytania z testów na prawo jazdy #5

Przeklęte pytania w testach na prawo jazdy. Kolejne dotyczy znaku informacyjnego. Proste? Prooooste… No ale można „sie nadziać”

Portal zdamyto.com opublikował zestawienie najtrudniejszych pytań z testów na prawo jazdy. Statystyki obejmują okres od lipca do września 2016. Pytania trudne nie są, można jednak nadziać się na kilka min. Jedną z nich jest znaczenie znaku… D-3  „droga jednokierunkowa”.

Znaki drogowe, które „się mylą”

Tak czy nie?

„Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?”

Prawie połowa udzielanych na to pytanie odpowiedzi jest nieprawidłowa (49,44% niepoprawnych odpowiedzi).

screencapture-zdamyto-test_prawo_jazdy-pytanie-5594-zobacz-1477560471903
Testy na prawo jazdy: Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?Znak D-3  sam w sobie nie zabrania cofania. Zgodnie z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym:

Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

art. 23.2. prd

Jednocześnie przepisy nakazują

Przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia (…)

art 23.1.3a. prd

Kiedy stosuje się znak D-3?

Z rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”:

Znak D-3 „droga jednokierunkowa”  stosuje się w celu wskazania wjazdu na jezdnię, po której ruch wszelkich pojazdów odbywa się tylko w jednym kierunku określonym na znaku. Znak D-3 może być zastosowany pod warunkiem zamknięcia wjazdu z przeciwnego kierunku na ten odcinek jezdni znakami B-2  lub C-9 .

Znak D-3 umieszcza się:

— na początku każdej drogi jednokierunkowej,

— przy wjeździe na jezdnię jednokierunkową drogi dwujezdniowej, jeżeli na pasie dzielącym jezdnie zastosowano w tym samym przekroju drogi znak B-2  lub C-9 , jeżeli również występują dodatkowe jezdnie dla obsługi przyległej zabudowy.

Znaki D-3  nie mogą być umieszczone wcześniej niż znaki B-2  lub C-9  dla przeciwnego kierunku. Jeżeli na jezdni jednokierunkowej wprowadza się ruch dwukierunkowy na odcinku między skrzyżowaniami, to przed tym miejscem umieszcza się znaki A-20  według zasad podanych w punkcie 2.2.20. Znaku D-3 nie umieszcza się przy jezdniach jednokierunkowych dróg dwujezdniowych za przejazdami przez pas dzielący jezdnie między skrzyżowaniami.

Jeżeli na jezdni jednokierunkowej wyznaczono pas ruchu dla rowerów, na którym ruch odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów, pod znakiem D-3  umieszcza się tabliczkę T-22  wskazującą, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych. Na przeciwległym wlocie pod znakiem B-2  umieszcza się tabliczkę T-22 .…zatem

Znak D-3 nie zakazuje cofania i możesz wykonać manewr za tym znakiem.

Psst… Czy wiesz, możesz mieć dostęp do testów na prawo jazdy na komputery, smarphony i tablety?

 

 

2 Thoughts to “Najtrudniejsze (?) pytania z testów na prawo jazdy #5”

  1. Aneta

    Znak T-22 nie obowiązuje już od dobrych kilku miesięcy. Jest o nim mowa w przepisach, ale nie jest już on określony znakiem T-22.
    Nie wprowadzajcie ludzi w błąd.

    1. greg

      Jest o nim mowa w przepisach a przepisy zostały zacytowane 🙂

Dodaj komentarz