Niespodzianka egzminacyjna, czyli parkowanie prostopadłe tuż pod WORD Zamość

Gdzie egzaminatorzy WORD Zamość najczęściej parkują? Bywa, że pod samą bramą WORD, jako ostatni element egzaminu praktycznego.

Prawidłowe parkowanie

Sposób wykonania manewru określa rozporządzenie w zakresie szkolenia i egzaminowania:

prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
Jedziemy
Dodaj komentarz