Nowy WORD, to nie wszystkie zmiany dla zdających egzamin w Zamościu

Już jutro odbędzie się pierwszy egzamin w nowej placówce WORD w Zamościu. Nowy plac, nowe trasy przebiegu egzaminó i skrzyżowania jakie trzeba będzie odwiedzić podczas egzaminu to nie wszystko. Zmian jest więcej.

Po przerwie związanej z przeprowadzką do nowej siedziby WORD egzaminy ruszają już jutro. Przypominamy, że już od jutro egzaminy na prawo jazdy będziemy planowali i zdawali w nowej placówce WORD Zamość zlokalizowanej przy ulicy Kilińskiego 64E.

Pierwszy egzamin w nowym WORD odbędzie się już o godzinie 7:10 (kategoria C, kursant nauki jazdy Perfect), kategoria B wystartuje chwilę później bo o 7:40. Wśród zdających także znajdzie się osoba wyszkolona w Perfekcie.

word zamość adres
Nowy adres WORD Zamość. Egzaminy już od 7 listopada 2016

Nowy adres siedziby WORD-u to też nowe skrzyżowania, które dotąd nie były odwiedzane przez egzaminatorów.

Nowe trasy egzaminacyjne: filmy

Nie ma się czego bać, ale w kilku miejscach trzeba trzymać się na baczności.

Nowe zasady egzaminowania

Egzaminy w nowym miejscu to nie wszystkie zmiany jakie czekają zdających egzamin na prawo jazdy w Zamościu.  Najważniejsze z nich to zmodyfikowane zasady egzaminowania – a więc między innymi zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, które właśnie zostało zmienione. Co oznaczają najważniejsze zmiany?

  1. Egzaminator nie musi przerwać egzaminu, jeśli popełniony zostanie jeden z błędów określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia. Tabela ta określała zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. Po zmianach egzaminator nie będzie miał obowiązku przerwania egzaminu na prawo jazdy w przypadku popełnienia któregoś z wymienionych w tabeli błędów-np najechanie na linię podwójną ciągłą. Będzie mógł, ale nie będzie musiał przerwać egzaminu. Zmianę wprowadza w § 16 ust. 1 rozporządzenia, a także sama wspomniana wcześniej tabela, gdzie w tytule tabeli nr 1 wyraz „skutkujące” zastąpiono wyrazami „mogące skutkować” przerwaniem egzaminu państwowego.
  2. Zmiana istotna dla OSK, który szykuje się do uzbrojenia swojego pojazdu w urządzenie rejestrujące, celem wykorzystywania go podczas egzaminów państwowych: urządzenie rejestrujące nie musi już pokazywać na żywo podglądu rejestrowanego obrazu – wystarczy sygnalizowanie aktywności nagrywania.
  3. Osoby mające niedowład kończyn dolnych lub górnych, mają teraz  nie więcej niż 30 minut na wykonanie sprzęgania przyczepy z pojazdem

Poczytaj o wszystkich zmianach rozporządzenia w sprawie egzaminowania.
Jazdy próbne po nowym placu WORD

word zamosc plac
Jazdy próbne po placu WORD – jeszcze stary plac. Od 7 listopada można wykupić dostęp na nowym placu

Od jutra będzie można wykupić jazdy próbne po nowym placu WORD. Wszelkich informacji udziela dział szkoleń WORD Zamość (084) 64-122-44.
Nowe pytania w testach na prawo jazdy

To zmiana już niezależna od WORD Zamość i planowana już wkrótce, ale warto wiedzieć, że lada chwila w testach na prawo jazdy pojawią się nowe pytania. Ministerstwo zapowiedziało zmianę puli egzaminacyjnej (poprzez dodanie 441 nowych pytań). Nowe pytania w testach miały pojawić się już we wrześniu 2016.
testynakomorke

Pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych dostępna jest na zdamyto.com

Dodaj komentarz