Od 10 listopada ważne zmiany w egzaminach.

To nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców i kierowniczek. Uchwalona nowelizacja rozporządzenia regulującego egzaminowanie wprowadza bardzo istotną zmianę.

O zmianach poinformowało zdamyto.com

Zmiany dotyczą paragrafu 15 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

było: Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

będzie: Egzaminator: może przerwać

Taka zmiana ma kluczowe znaczenie dla wyniku wielu egzaminów na prawo jazdy. Oznacza to, że np

  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej jak o 20 km/h,
  • najechanie na linię P-4 podwójną ciągłą,
  • wyprzedzanie z niewłaściwej strony

…czyli wszystkie błędy, których popełnienie obligatoryjnie kończyło egzamin z wynikiem negatywnym mogą być przyczyną przerwania egzaminu ale wcale nie muszą. Wszystko w rekach egzaminatora.
Najczęstszym i najlepiej obrazującym takie sytuacje przykładem jest najechanie na linie podwójną ciągłą na skrzyżowaniu podczas np podczas skręcania w lewo.
W niektórych miastach istnieją, cieszące się złą sławą wśród kursantów skrzyżowania – ze specyficznym malowaniem linii gdzie praktycznie nie możliwym było wykonanie takiego manewru bez zahaczenia linii P-4.
Najechanie na P-4 nie będzie obligatoryjnie przerywało egzaminu
Najechanie na P-4 nie będzie obligatoryjnie przerywało egzaminu
Zmiana artykułu

Jest do 9 XI Będzie od 10 XI
§ 16. 1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy:1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;

3) na wniosek osoby egzaminowanej;

4) w przypadku, o którym mowa w § 32.

§ 16. 1. Egzaminator:1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) przerywa egzamin państwowy:

a) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące,

b) na wniosek osoby egzaminowanej,

c) w przypadku, o którym mowa w § 32,

d) jeżeli stwierdził awarię pojazdu egzaminacyjnego, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego innym pojazdem egzaminacyjnym.”;

Więcej o zmianach: Ważna zmiana w egzaminowaniu. Będzie łatwiej!

Prawo jazdy 2017: po staremu

Wczoraj poinformowaliśmy o tym, że planowane ograniczenia dla młodych kierowców nie zostaną wprowadzone przez przynajmniej dwa lata. Czytaj: Okresu próbnego nie będzie przynajmniej przez 2 lata.

Zobacz testy na prawo jazdy: pełna oficjalna baza pytań na prawo jazdy

Dodaj komentarz