Parkowanie równoległe na egzaminie

Egzaminator podczas Twojego egzaminu może wydać polecenie wykonania parkowania równoległego. Oto niezawodny sposób.

Parkowanie na egzaminie

Podczas egzaminu musisz wykonać jedno z parkowań:

  • prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Pamiętaj że:

  1. Parkowanie jest manewrem, który nie musi być wykonany w sposób płynny – możesz zatrzymać się tyle razy ile chcesz, oby nie powodować utrudnienia czy zagrożenia ruchu.
  2. Przy wykonywaniu manewru przysługuje Ci korekta. Możesz zatem poprosić o nią, jeśli parkowanie nie zostało zakończone, np dopóki nie powiesz, że już zaparkowałeś.
  3. Brak sygnalizowania kierunkowskazem spowoduje, że parkowanie zostanie niezaliczone.
  4. Podczas parkowania równoległego nie możesz najechać na krawężnik – ale możesz go dotknąć, otrzeć się o niego.
  5. Parkowanie skośne lub prostopadłe musi być przeprowadzone w taki sposób, aby po wykonaniu manewru istniała możliwość opuszczenia pojazdu po obu stronach, a nie otwarcie drzwi na pełną szerokość

Leave a Comment