Parkowanie równoległe na egzaminie. Jak zaparkować aby zdać?

Parkowanie równoległe, to jedno z trzech parowań, jakie musisz wykonać podczas egzaminu na prawo jazdy. Umieć wykonać musisz wszystkie, ale na egzaminie wykonujesz tylko jedno. Kiedy egzaminator nie zaliczy parkowania prostopadłego?

Miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej. Warto wiedzieć, że długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego, to całkiem sporo.

Parkowanie na egzaminie: Kiedy egzaminator cię obleje?

W trakcie wykonywania manewru możliwa jest jedna korekta toru jazdy.

  • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie można najechać na krawężnik;
  • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora,
a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.


Leave a Comment