Peowiaków w Zamościu. Wyprzedzanie

peowiakow zamosc nauka jazdy

Rejon w którym dość łatwo o przerwanie egzaminu z powodu… nieprawidłowego wyprzedzania.

Mamy tu dwa niewyznaczone pasy ruchu. Bardzo często, jeśli nie zawsze wielu kierujących dojeżdżając do linii zatrzymania przed sygnalizatorem zajmuje lewy niewyznaczony pas ruchu, pomimo tego, że prawy tak naprawdę jest wolny (wiadomo „lewy idzie szybciej”). W takiej sytuacji – jeśli oba pojazdy są w ruchu – ty na prawym, on na lewym pasie) dochodzi do wyprzedzania:

 

 

Art. 2. ust. 27. Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

 

Manewr ten jest w tej sytuacji zabroniony. Dlaczego?

Jedziesz drogą o dwóch niewyznaczonych pasach ruchu. Dochodzi do wyprzedzania (pojazd/y na pasie lewym jadą), a takie wyprzedzanie jest… zabronione. Oczywiście mógłbyś wyprzedzić z prawej strony, gdyby któryś z pojazdów sygnalizował zamiar skrętu w lewo, tyle, że tutaj nie ma gdzie skręcić w lewo, nie licząc busa skręcającego w drogę prowadzącą do osiedla.

 

Czy można zatem przejechać obok stojących na lewym pasie samochodów?

Można – wykonujesz bowiem manewr omijania, ktory zabroniony nie jest. Pamiętaj jednak o zachowaniu bezpiecznej odległości od pojazdów omijanych.

 

Art. 2. ust. 28. Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

omijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

 

Wyprzedzanie

Art 24. Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.
4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1. na jezdni jednokierunkowej;

2. na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Dodaj komentarz