Poziom oleju: no ale o dzzo chozzzi…?

Egzamin na prawo jazdy. Pierwsze zadanie egzaminacyjne to „sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu…”

Co ciekawej jedno z podchwytliwych pytań z testów na prawo jazdy dotyczy nieprawidłowego poziomu oleju w silniku.

Jednym z elementów egzaminu na prawo jazdy jest sprawdzenie poziomu oleju silnikowego. wykonujesz to w ramach zadania 1:

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w spryskiwaczach,

Masz co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe Na wykonanie tej części egzaminu masz  nie więcej niż 5 minut.

Dlaczego ta czynność obsługowa jest tak ważna? Czy to jedynie kolejne puste zadanie egzaminacyjne?

Olej w silniku jest niczym krew w Twoim organizmie-nieustannie krążący płyn, docierający do każdego zakamarka. Główną jego funkcją jest min smarowanie, chłodzenie i mycie trących o siebie mechanicznych części pojazdu. Poziom oleju należy systematycznie kontrolować co najmniej raz na 1000 km.

Dobrą i rozsądną praktyką jest sprawdzanie poziomu oleju przed każdym dłuższym wyjazdem.

Jak sprawdzać poziom oleju?

Poziom oleju sprawdzamy na wyłączonym i zimnym silniku. Gdy silnik jest gorący, odczekaj kilka minut aż olej spłynie do miski olejowej. Jeżeli oleju jest za mało, koniczne musimy go dolać. Ważne jednak, by był to ten sam olej jaki znajduje się w silniku – w komorze silnika powinna znajdować się kartka lub naklejka informująca o tym jaki olej zalano.  Po uzupełnieniu po kilku chwilach ponownie sprawdź jego poziom.

Poziom minimalny – oznacza konieczność uzupełnienia oleju w silniku. Najlepiej, jeśli jego poziom zawiera się gdzieś pomiędzy minimum a maksimum podziałki wskaźnika bagnetowego.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy: wszystkie zadania egzaminacyjne

Dodaj komentarz