Masz prawo jazdy, ale chcesz się doszkolić: W nauce jazdy nie (jeszcze) możesz

Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy dokument często ląduje gdzieś na dnie szuflady, a po kilku latach okazuje się że prawkiem trzeba się jednak przeprosić. Naturalnym odruchem jest skierowanie się do szkoły nauki jazdy, jednak czy OSK może Cię doszkolić?

OSK nie może Ci pomóc

Co nie oznacza, że instruktorzy nauki jazdy nie potrafią tego zrobić. Potrafią, jednak… nie wolno im. Zgodnie z art 112 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.  szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może być prowadzone wyłącznie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, a tych w kraju jak na lekarstwo, w dodatku placówki te nie są przystosowane do szkolenia osób, którym tak naprawdę potrzebny jest nowy kurs od podstaw.

Idą zmiany

Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy chce zmiany ustawy o kierujących pojazdami tak, aby nauki jazdy mogły przeprowadzać szkolenie osób posiadających już uprawnienia do kierowania.  Eksperci PSITJ opracowali własny projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami. To ukłon zarówno w stronę szkół nauki jazdy jak i osób którym potrzebne jest niemal powtórzenie kursu nauki jazdy  chociaż uprawnienia już mają.

PSITJ jest nową organizacją i jedyną w Polsce zrzeszającą instruktorów nauki jazdy. Średni wiek 35 lat, wykształcenie oraz wyższe wykształcenie członków stowarzyszenia zapewniają świeże podejście do tematu szkolenia kierowców. Co ciekawe wielu z jego członków posiada licencje rajdowe i są czynnymi zawodnikami.

Sieć ośrodków szkolenia jest na tyle duża (średnio rocznie czynnych od 8 – 9 tysięcy placówek) że umożliwia bez ponoszenia dużych kosztów logistycznych skorzystać każdemu obywatelowi na terenie całego kraju z usługi szkoleniowej. Sieć ODTJ-ów nawet zakładając ich przyrost po wprowadzeniu zmian nigdy nie zapewni tak dużego dostępu, a nawet za granicą liczba takich placówek w żadnym kraju nie przekracza 100 obiektów. Dla przykładu w Polsce do dziś w województwach Podkarpackim i Małopolskim nie zarejestrowano żadnego ODTJ-tu spełniającego wymagania ustawowe. Wprowadzenie proponowanej regulacji umożliwi jej realizację od razu bez zbędnej zwłoki.

Możliwość przeprowadzania szkoleń w naukach jazdy ma zapewnić zmiana art 112 ustawy o KP:

Art. 112.

1. Szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone w:

(…)

3) ośrodku szkolenia kierowców zatrudniającym instruktora techniki jazdy posiadającego uprawnienia instruktora
nauki jazdy do szkolenia w odpowiedniej kategorii w zakresie:
a) prowadzenia praktycznego szkolenia w ruchu drogowym dla osób posiadających prawo jazdy
kategorii A1,A2,A,B1,B,B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E,
b) prowadzenia praktycznego szkolenia osób posiadających uprawnienia kategorii AM lub posiadającymi prawo do
kierowania motocyklami na podstawie uprawnień kategorii prawa jazdy B o czym mowa w art. 6 ust.3 pkt.4
Ustawy.

2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego może prowadzić zajęcia z jazdy w warunkach specjalnych dla osób odbywających kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną uzupełniającą, pod warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w art. 39g ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, mogą być prowadzone z osobami nieposiadającymi uprawnień do kierowania pojazdem, o ile osoba prowadząca zajęcia posiada uprawnienia instruktora  techniki jazdy.

Zaproponowane przez PSITJ zmiany uregulują istniejące, ale nie unormowane zjawisko polegające na fakcie doszkalania w ruchu drogowym osób posiadających już uprawnienia przez ośrodki szkolenia kierowców. To najczęściej osoby chcące pod nadzorem instruktora odświeżyć swoje wiadomości i umiejętności praktyczne w prowadzeniu pojazdu (jak np. osoby które po wieloletniej przerwie chcą powrócić do jazdy samochodem lub osoby którym po zatrzymaniu prawa jazdy, czy po okresie utraty uprawnień będą próbowały je odzyskać i muszą przygotować się do egzaminu w WORD). Obecne regulacje prawne  (których właściwie brak) zupełnie nie pozwalają na takie szkolenie w ruchu drogowym, co powoduje że obecne prawo wprowadzane przez poprzednio rządzących jest prawem martwym i nie przystającym do rzeczywistości.

Odnośnie pkt.3 – szkolenie w ODTJ osób nie posiadających uprawnień powinien prowadzić wyłącznie instruktor techniki jazdy i nie powinno być wymagane doświadczenie 3 letnie, bo zdobycie go w tym zawodzie w obecnym czasie po prostu jest mało prawdopodobne. Żadne ODTJ stopnia niższego nie prowadzą regularnych szkoleń, a kadra jaką zatrudniają mieści się w 4-6 osobach. Wyszkolonych instruktorów techniki jazdy jest już w Polsce średnio od około 50 do 200 osób w każdym województwie, a ODTJ-tów w Polsce zaledwie 30-35 zarejestrowanych w ogóle i to po kilka na tej samej infrastrukturze.

„Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”

Źródło: ministerstwonaukijazdy.pl

Grafiki: ministerstwonaukijazdy.pl / psitj.pl

Dodaj komentarz