Przeklęte miejsca: skrzyżowania równorzędne w Zamościu

 

Czy w Zamościu jest wiele skrzyżowań równorzędnych? Wydawać mogłoby się, że nie. Okazuje się jednak, że jest ich całkiem sporo. A przejazd przez skrzyżowanie równorzędne jest jednym z elementów egzaminu na prawo jazdy.

Na filmie

…ćwiczymy parkowanie. Po wykonaniu manewru opuszczamy parking mijając po drodze przecięcie się kierunków ruchu, poruszając się drogą podporządkowaną.

https://www.youtube.com/watch?v=7RSYFkMnr5I

Mimo tego, że znajdujesz się poza drogą publiczną, obowiązują Cię tutaj przepisy w zakresie pierwszeństwa przejazdu, godnie z zapisem ustawy prawo o ruchu drogowym:

1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
3) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Przecięcie się kierunku ruchu wymaga od ciebie zatem

  1. Upewnienia się o możliwości wjazdu na skrzyżowanie – spojrzenie w prawą stronę,
  2. Ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.

O ile niespełnienie niespełnienie pierwszego warunku zostanie odnotowane jako błąd na arkuszu przebiegu egzaminu, to już niespełnienie drugiego warunku skutkować będzie przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.

Leave a Comment