Przeklęte miejsca: skrzyżowanie Gminnej i Partyzantów

Na pozór nic nie powinno tam zaskoczyć. Doskonała widoczność na skrzyżowaniu, szerokie jezdnie jednak brak przestrzegania podstawowych zasad w tym rejonie może kosztować Cię… przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.

Na filmie

…skręcamy w lewo w ulicę Partyzantów w Zamościu.

https://www.youtube.com/watch?v=_yV9WNWYryU

Na co szczególnie uważać?

  1. Gminna na tym odcinku jest ulicą jednokierunkową , więc zmianę kierunku jazdy w lewo wykonaj od lewej krawędzi jezdni. Zajęcie niewłaściwej pozycji na drodze będzie odnotowane jako błąd na arkuszu przebiegu egzaminu.
  2. Uważaj na przejście dla pieszych wyznaczone na końcu ulicy Gminnej. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych skutkować będzie przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.
  3. Uważaj na linię P-4 podwójna ciągła  wyznaczoną na ulicy Partyzantów. Najechanie / przejechanie tego znaku poziomego skutkować będzie przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.
  4. Nie śpiesz się. Czas gra na twoją korzyść. Okresowe spore natężenie ruchu na ulicy Partyzantów będzie wymuszało na tobie oczekiwanie na możliwość wjazdu na skrzyżowanie. Spokojnie czekaj na swoją kolej

Leave a Comment