Przeklęte miejsca: Skrzyżowanie Lubelska Graniczna

O ile słysząc komendę „w prawo na najbliższym skrzyżowaniu” nie skręcisz do Revia Park w Zamościu, to bardzo łatwo możesz złapać się na zignorowanie zakazu skręcania w prawo i kilku innych znaków. I to w obrębie jednego skrzyżowania 🙂

Bardzo łatwo o przerwanie egzaminu. Przeczytaj: Kiedy egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy?

Skręcenie w kierunku parkingu Revia Park, może zostać odnotowane jako błąd na arkuszu przebiegu egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie z zapisami prawa o ruchu drogowym dojazd do obiektu przydrożnego nie jest skrzyżowaniem:

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną

Zobacz jak wygląda arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy.

Uważaj na oznakowanie skrzyżowania:

  • Znaki zakaz skręcania w prawo  i zakaz wjazdu zabraniają wjazdu na jezdnię z lewej strony wysepki (czyli tak jak podpowiada Ci zdrowy rozsądek),
  • Znak nakaz jazdy z lewej strony znaku  nakazuje wjazd na skrzyżowanie po lewej stronie wysepki

Jak jechaliśmy?

 

Gdzie jest skrzyżowanie?

[google_maps id=”1440"]

Dodaj komentarz