Rondo na Hrubieszowskiej w Zamościu: Kto ma pierwszeństwo opuszczając skrzyżowanie?

Rondo na Hrubieszowskiej jest dość nietypowym skrzyżowaniem, na którym pierwszeństwo podczas jego opuszczania z wewnętrznego pasa zależy od… zjazdu.

Konstrukcja skrzyżowania sprawia, że opuszczając skrzyżowanie z lewego (wewnętrznego) masz pierwszeństwo, ale tylko wówczas gdy wykonując ten manewr nie zmieniasz pasa ruchu.

Rondo na Hrubieszowskiej

Jazdę po rondzie na Hrubieszowskiej wyjaśnia film:

Rondo na Hrubieszowskiej – ze zmianą pasa ruchu czy bez?


Leave a Comment