Skrzyżowania na nowych trasach egzaminacyjnych #12 Przejazd kolejowy na obwodnicy

Pokonanie przejazdu kolejowego to jeden z obowiązkowych elementów egzaminu. Jak zachować się przed przejazdem wielotorowym? Czy wystarczy rozejrzeć się raz, czy przed każdym z torów osobno?

Mamy tutaj odmienną sytuację jak ta na ulicy Kilińskiego. Tam bowiem pokonujesz dwa oddzielne przejazdy jednotorowe. Tutaj wjeżdżasz na przejazd kolejowy wielotorowy. A zgodnie z zapisami prawa drogowego:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, abyś mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd,
  • przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona

Wystarczy więc rozejrzeć się raz, przed przejazdem. Oczywiście ostrożności nigdy za wiele, ale trudno wyobrazić sobie sytuację wjechania na pierwszy tor jeśli po drugim porusza się pociąg.

Przy okazji pamiętaj, że wyprzedzanie na przejeździe i tuż przed nim jest zabronione.
Jedziemy
testynakomorke

Dodaj komentarz