Skrzyżowania na nowych trasach egzaminacyjnych #4 Przejazdy kolejowe na Kilińskiego i skrzyżowanie z Namysłowskiego

Odcinek ulicy Kilińskiego od Przemysłowej do obwodnicy Zamościa nie był zbyt często odwiedzany podczas nauki jazdy, a tym bardziej w trakcie przebiegu egzaminów na prawo jazdy.

Zmiana siedziby WORD w Zamościu zmieni ten stan rzeczy. Przecież siedziba nowego WORD mieści się właśnie przy ulicy Kilińskiego.

Przejazdy kolejowe

Zgodnie z przepisami masz obowiązek:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, abyś mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd,
  • przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona

W przykładowej sytuacji przejazdy kolejowe oddalone są od siebie o zaledwie kilkadziesiąt metrów i na tak krótkim odcinku łatwo o uzyskanie wyniku negatywnego egzaminu za nieprawidłowe pokonanie przejazdu kolejowego.
Zgodnie z § 28. ust. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

Osoba egzaminowana uzyskuje:  (…) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli  dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne (…).

Egzaminator…

niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego

Leave a Comment