Skrzyżowania na nowych trasach egzaminacyjnych #8 Wyjazd na obwodnicę Zamościa

Jednym z zadań egzaminacyjnych jest przejazd drogami o podwyższonej prędkości. Najbliżej WORD taki odcinek drogi znajduje się na obwodnica Zamościa. Na co uważać?

Skręcając na obwodnicę w lewo zajmujesz lewy pas włączania. Zwróć też uwagę, że pomimo tego, iż infrastruktura drogowa zachęca do przyśpieszenia, podwyższona prędkość obowiązuje dopiero od skrzyżowania z ulicą Starowiejską.

Pamiętaj, że:

  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 20 km/h i mniej będzie odnotowane jako błąd. Jeśli do niego doszło, to przejazd drogą o obniżonej prędkości będziesz musiał powtórzyć. Kolejne przekroczenie prędkości będzie skutkowało negatywnym wynikiem Twojego egzaminu . Egzamin będzie mógł być kontynuowany, jednak z ustalonym już wynikiem negatywnym,
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h skutkować będzie wynikiem negatywnym, a egzaminator będzie mógł od razu przerwać twój egzamin bez możliwości dalszej jazdy

 

 

Leave a Comment