Skrzyżowanie Peowiaków – Partyzantów w Zamościu

Obszerne, w miarę wygodne i mało skomplikowane skrzyżowanie może uśpić Twoją czujność. Jakie błędy popełniane są tutaj na egzaminach? Przejazd przez skrzyżowanie Peowiaków i Partyzantów w Zamościu (najazd od strony kluby Brodway.

Zmiana kierunku jazdy w lewo nie nastręcza większych trudności – skrzyżowanie w kształcie litery „T” powoduje, że tak naprawdę nie musisz ustępować pierwszeństwa nikomu. Łatwo, szybko, bez komplikacji i… wjeżdżając przednimi kołami na tory przypominasz sobie o rozejrzeniu się. Niestety prawo drogowe nakazuje upewnienie się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy przed wjechaniem na torowisko i jazdę z odpowiednio niską prędkością:
Art 28.1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Brak lub nieodpowiednie upewnienie się o możliwości wjazdy na przejazd kolejowy będzie odnotowane w arkuszu egzaminacyjnym jako błąd, a zadanie będzie musiało być powtórzone.

Poczytaj: Jakie zadania muszę wykonać na egzaminie?

 

 

Dodaj komentarz