Skrzyżowania na nowych trasach egzaminacyjnych #9 Powrót do WORD. Wjazd z obwodnicy z kierunku Lublina

Twoja droga powrotna do WORD może prowadzić od Lublina, obwodnicą Zamościa (DK 17). Pamiętaj jednak, że skręcając w Kilińskiego wjeżdżasz na odcinek jezdni z dwoma niewyznaczonymi pasami ruchu, a pas na którym znajdujesz się, jest pasem zanikającym.

Więcej