Od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie egzaminowania

Od dziś egzaminy na prawo jazdy odbywają się zgodnie z zapisami nowego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Więcej