Najtrudniejsze (?) pytania z testów na prawo jazdy #13

 

  Szczególna ostrożność i testy na prawo jazdy to połączenie przyprawiające zdających o gęsią skórkę. Jeśli do tego w pytaniu chodzi o sytuację w której tak „na oko” szczególną ostrożność trzeba zachować… Niezapomniane chwile na sali egzaminacyjnej murowane.

Read More

Kiedy zachować szczególną ostrożność?

 

  Kodeks drogowy w zależności od sytuacji nakazuje zachowanie ostrożności lub szczególnej ostrożności. Kiedy więc należy zachować szczczególną ostrożność a kiedy wystarczy ostrożność „zwykła”?   Art 3. ust. 1 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem za-kłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie. Art 3. ust. 2….

Read More