Tramwaj na skrzyżowaniu

Tramwaj i pierwszeństwo. Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo a kiedy należy mu go ustąpić? A może wystarczy ustąpić mu miejsca zamiast pierwszeństwa?

Przepisy regulujące pierwszeństwo przejazdu tramwaju są dość trudne, mają z nimi problemy nawet kierowcy, nic więc dziwnego, że są one trudnie do zrozumienia przez Was.

Poniżej przepisy regulujące pierwszeństwo przejazdu trawmajów.

Nie taki diabeł straszny… 😉

 

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo?

a_05 skrzyżowanie równorzędne nauka jazdy zamość Na skrzyżowaniu równorzędnym.

Przywilej pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu rónorzędnym daje tramwajowi art. 25. ust. 2. ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Kierujący tramwajem nie musi zatem stosować się do „reguły prawej ręki”.

a_07 nauka jazdy zamosc

d_01 nauka jazdy zamosc tramwaje

Na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych.

  1. Kierujący tramwajem musi stosować się do znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu. Zatem na skrzyżowaniu oznakowanym znakami D-1 i A-7, kierujący tramwajem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na drodze z pierwszeństwem. Analogicznie, kierujący samochodem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi jadącemu drogą z pierwszeństwem – tramwaj ma pierwszeństwo.
  2. Jeśli tramwaj i samochód znajdują się w sytuacji równorzędnej – pierwszeństwo przejazdu obu pojazdów reguluje znak D-1 – wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, niezależnie od tego z której strony nadjeżdża.
  3. Jeśli tramwaj i samochód znajdują się w sytuacji równorzędnej – pierwszeństwo przejazdu obu pojazdów reguluje znak A-7 – wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, niezależnie od tego z której strony nadjeżdża.
s_01 nauka jazdy zamość Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

W sytuacji gdy tramwaj i samochód mają sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie jadący na wprost tramwaj ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem bez względu na to z której strony nadjeżdża. Zasady nie stosuje się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym c_12 z sygnalizacją świetlną.

c_12 Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem C-12.

Znak ten nie znakiem regulującym pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu, takie skrzyżowanie jest więc skrzyżowaniem równorzędnym. Tramwaj ma pierwszeństwo niezależnie od tego czy wjeżdża na skrzyżowanie czy już się po nim porusza.

 

a_07 nauka jazdy zamoscc_12

Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem A-7 + C-12.

Tramwaj znajdujący się na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami – jest bowiem w sytuacji równorzędnej z pojazdami poruszającymi się po jezdni ronda.

 

s_01 nauka jazdy zamośćc_12 Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną.

Tramwaj mający zezwolenie na wjazd za sygnalizator ma pierwszeństwo przed innymi kierującymi bez względu na to czy dojeżdża do srzyżowania czy już się po nim porusza.

 Kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwa?

a_07 nauka jazdy zamosc

d_01 nauka jazdy zamosc tramwaje

Na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych.

Kierujący tramwajem musi stosować się do znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu. Zatem na skrzyżowaniu oznakowanym znakami D-1 i A-7, kierujący tramwajem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musi ustąpić pierwszeństwo kierującemu samochodem.

 

 

s_01 nauka jazdy zamość

 

Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

W sytuacji gdy tramwaj i samochód mają sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie skręcający tramwaj ustępuje pierwszeństwa samochodowi jadącemu na wprost. Zasady nie stosuje się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym c_12.

 

a_07 nauka jazdy zamoscc_12 Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem A-7 + C-12.Tramwaj wjeżdżając na rondo musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi poruszającemu się po rondzie – musi więc zastosować się do znaku regulującego pierwszeńswo przejazdu – A-7.
Podczas wyjeżdżania z zajezdni.

Wyjeżdżający z zajezdni tramwaj jest włączającym się do ruchu – musi więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

Podczas wyjeżdżania z pętli.

Kierującego tramwajem obowiązują przepisy dotyczące włączających się do ruchu- musi więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

 Kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwa a musisz go przepuścić?

Artykuł 16 ust. 6 Ustawy reguluje obowiązki kierującego pojazdem (samochodem, rowerem) wobec tramwaju:

„Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.”

Artykuł ten dotyczy min sytuacji wykonywania manewrów skrętu w lewo na jezdni po któej środkiem poprowadzono tory tramwajowe bądź sytuacji w której torowisko poza skrzyżowaniem przecina jezdnię t_08 lub zostaje na nią wprowadzone. W takiej sytuacji tramwaj wprawdzie nie ma pierwszeństwa jednak w oczywisty sposób z niego korzysta (podobnie jak włączający się z przystanku autobus).

 

Na temat:

Leave a Comment