W lewo na rondzie i zmiana pasa ruchu

Rondo na przebiegu ulicy Łukasińskiego w Zamościu. Zgodnie z zasadami zawartymi w prawie drogowym, wykonanie zmiany kierunku jazdy w lewo na jezdni dwukierunkowej wymaga ustawienia pojazdu przy osi jezdni. Manewr sam w sobie problematyczny nie jest, jednak jego sygnalizowanie już tak.

Dwa pasy ruchu

U dojazdu do skrzyżowania jezdnia ulicy Łukasińskiego rozszerza się tworząc dwa niewyznaczone pasy ruchu:

pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi

Każdy zamiar zmiany pasa ruchu należy sygnalizować zawczasu i wyraźnie:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru

Zmiana kierunku jazdy w lewo powinno być zatem poprzedzone właściwym zasygnalizowaniem zamiaru zmiany pasa ruchu oraz oczywiście zmianą tego pasa. Sygnalizowanie można już rozpocząć na wysokości wjazdu na Plac Stefanidesa – nie wcześniej. Wcześniejsze zasygnalizowanie manewru może zmylić innych kierujących, że zamierzamy skręcić właśnie na Plac Stefanidesa.
Kodeks drogowy z lektorem

Dodaj komentarz