WORD w Zamościu zmienia samochody

Wiele wskazuje, że nauki jazdy w Zamościu znowu będą musiały zmienić pojazdy szkoleniowe. WORD szykuje się do zmiany pojazdów egzaminacyjnych. Oczywiście nie jest powiedziane, że Suzuki Swift przegra przetarg.

Przetarg WORD Zamość

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem samochodów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) najem bez limitu kilometrów 8 sztuk samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance, przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy; b) najem bez limitu kilometrów 1 samochodu osobowego z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance, przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B+E prawa jazdy
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Wnioski o dopuszczenie do przetargu przyjmowane będą do 29 lutego 2016.

Pobierz przetarg_nr_982385.

3 Thoughts to “WORD w Zamościu zmienia samochody”

 1. Lu

  Niedawno zmieniali samochody, już im się znudziło poczciwe suzuki? Są niestali w uczuciach ;P

 2. greg

  Mamy przecieki, że bedą egzaminować na Fiatach Multipla 😛

 3. Lu

  Multipla będzie do nich idealnie pasowała 😀 hehe

Leave a Comment