Wstrzymanie szkolenia w naukach jazdy i egzaminowania w WORD-ach

…może grozić nieudanym wdrożeniem systemu CEPIK 2.0, a ten, jest niezbędny do wprowadzenia przepisów dotyczących młodych kierowców. Czytaj także Prawo jazdy 2017.

Audyt przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Wyniki:

zespół audytorów wskazuje jednoznacznie bardzo wysokie ryzyko nieudanego wdrożenia produkcyjnego w zakładanym terminie (01.01.2017 r.)

Nieudane wdrożenie systemu CEPIK może grozić:

  • zatrzymaniem (w skali całego kraju) wydawania dokumentów komunikacyjnych i to już z dniem 02.01.2017 r,
  • zatrzymaniem badań technicznych pojazdów w skali całego kraju,
  • częściowitym wstrzymania szkolenia kierowców – nauki jazdy nie będą mogły pobrać numeru PKK,
  • całkowitym wstrzymanie egzaminów teoretycznych w WORD-ach- ośrodki egzaminowania nie będą mogły pobrać numeru PKK,

Czytaj więcej: Prawo jazdy 2017: Nowe przepisy (niemal na pewno) nie wejdą.

Jakie zmiany miały być wprowadzone? Czytaj: Prawo jazdy 2017.

Dodaj komentarz