Zadania egzaminacyjne: Przejazd kolejowy

Pokonanie przejazdu kolejowego jest jednym z elementów egzaminu na prawo jazdy. Manewr ten możesz wykonać już w pierwszych minutach egzaminu na prawo jazdy. Najbliższy przejazd zlokalizowany jest kilkaset metrów od bramy WORD Zamość.

Zgodnie z art. 28 ust. 1. i 2. prd:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Przed wjechaniem na torowisko musisz zatem:

  1. Zachować szczególną ostrożność
  2. Zwolnić
  3. Upewnić się czy nie nadjeżdża pociąg
Jedziemy
Dodaj komentarz