Zadania egzaminacyjne: przejazd przez torowisko

Pokonanie przejazdu kolejowego nie jest czynnością skomplikowaną – chociaż wymagającą uwagi. Sytuacja komplikuje się, gdy wykonujesz pomiędzy dwoma innymi następującymi po sobie, a wówczas łatwo o błąd.

Manewr zarejestrowany na skrzyżowaniu ulic Peowiaków i Partyzantów w Zamościu.

W czym problem?

Podwójna komenda do zmiany kierunku jazdy wymaga dostosowania Twojego zachowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w ruchu drogowym. Jest zdecydowanym ułatwieniem dla Ciebie. Wykonując jednak kilka manewrów (zadań egzaminacyjnych) występujących po sobie pamiętać musisz o prawidłowości wykonania każdego z nich

Jakie zadania wykonujemy?

Zmiana kierunku jazdy w lewo.

  1. Sygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu – jeśli dochodzi do zmiany pasa ruchu.
  2. Sygnalizuj zamiar zmiany kierunku jazdy

Pokonanie przejazdu kolejowego

  1. Zwolnij
  2. Upewnij się o możliwości wjechania na przejazd, zanim wjedziesz na przejazd

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

 

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Zmiana kierunku jazdy w prawo

  1. Sygnalizuj zawczasu i wyraźnie zamiar wykonania manewru

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Przejazd przez przejście dla pieszych

  1. Upewnij się, czy na przejściu nie ma pieszych
  2. Ustąp pierwszeństwa pieszym – jeśli to konieczne

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

…a przede wszystkim…

…nie pędź:

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

 

Dodaj komentarz