Zadania egzaminacyjne: włączanie się do ruchu

Pierwszym zadaniem, które musisz wykonać podczas swojego egzaminu na prawo jazd jest manewr włączania się do ruchu, czyli po prostu wyjazd z bramy WORD. Ale to nie jedyna sytuacja na trasie Twojego egzaminu, kiedy będziesz włączał się do ruchu.

Oczywiście to nie jedyna sytuacja w której będziesz włączać się do ruchu. Zgodnie z przepisami prawa drogowego:

Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;
4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Włączać się do ruchu będziesz zatem po wykonaniu zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu, po wykonaniu parkowania czy zawracania z wykorzystaniem infrastruktury drogowej.

Czytaj: Zadania egzaminacyjne w ruchu miejskim.

Wyjazd z WORD Zamość:
Dodaj komentarz