Zadania egzaminacyjne: zawracanie na skrzyżowaniu

Zawracanie na skrzyżowaniu ulic Dzieci Zamojszczyzny i Okrzei w Zamościu.

Dodaj komentarz