Zapisy na szklenie ADR w Zamościu

Na przełomie maja i czerwca Nauka Jazdy Perfect zorganizuje szkolenie ADR. To póki co jedyna okazja w Zamościu.

ADR podstawowy i rozszerzony

Szkolenie ADR na poziomie podstawowym pozwala na zdobycie  uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (oprócz klasy 1 i 7) w sztukach przesyłki i luzem. Celem szkolenia ADR jest zapoznanie kierowców nie tylko z obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przedstawienie im zagrożeń i ryzyka, z którymi transport materiałów niebezpiecznych jest związany.

Kurs rozszerzony trwa 5 dni. Dodatkowe 2 dni to kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (oprócz klasy 1 i 7).

Kurs ADR zakończy się testem egzaminacyjnym. Test podstawowy składa się z 30 pytań. Aby zaliczyć musisz udzielić poprawnej odpowiedzi na minimum 20 z 30 zaprezentowanych pytań.

Na cysterny przygotowano dodatkowo drugi test składający się z 18 pytań. Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje się przy minimum 12 poprawnych odpowiedziach.

Potwierdzeniem uzyskanych uprawnień jest wydane, w języku polskim i angielskim, zaświadczenie, którego termin ważności wynosi 5 lat; zaświadczenie jest respektowane we wszystkich krajach objętych Umową ADR.
W trakcie kursu uczestnicy mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe. Podczas szkolenia serwujemy kawę i herbatę.
Więcej informacji pod nr tel: 503528462

Dodaj komentarz