Zawracanie z użyciem infrastruktury drogowej

Jedno z miejsc wykorzystanych do zawracania podczas egzaminów na prawo jazdy w Zamościu.

Zawracanie to jedno z zadań wykonywanych w trakcie egzaminu na prawo jazdy na kategorię B i B1. Manewr wykonywany jest na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.

  • możesz go wykonać przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
  • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
  • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

Zawracamy


Leave a Comment