Zmienione zadania egzaminacyjne na placu

Tabela zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym WORD.

Czytaj co właściwie oznaczają nowe zasady egzaminowania?

Tabela nr 1

Zadania egzaminacyjne

Dla kategorii B prawa jazdy interesują nas pozycje jedynie 1, 2, 6.

Poz.Zadania egzaminacyjneKategoria prawa jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem).B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).C1, C, D1, D
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).AM, A1, A2, A
8Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).AM, A1, A2, A
9Ominięcie przeszkodyA1, A2, A
10Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.AM, A1, A2, A

 

Tabela nr 2

Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie weryfikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Dla kategorii B prawa jazdy interesują nas pozycje jedynie 1, 2, 6 zadań z tabeli 1.

Poz.Zadanie z tabeli 1Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie weryfikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
111) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, d) obecność płynu w spryskiwaczach, e) działanie sygnału dźwiękowego, f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych, g) działanie świateł mijania, h) działanie świateł drogowych, i) działanie świateł hamowania „STOP”, j) działanie świateł cofania, k) działanie świateł kierunkowskazów, l) działanie świateł awaryjnych, m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, – jeżeli występuje. Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego takiego, jak rękawice, obuwie, ubranie i kasku ochronnego,

b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony),

c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy nieruchomym silniku,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3: – zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, – nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, – maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu); 4) dodatkowo dla kategorii D sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia.

221) uruchomienie silnika pojazdu,

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla kategorii B, C – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka), 6) dla kategorii D i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

8) nienajeżdżanie na pachołki oraz lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D i T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

33Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania:

a) pojazd nie może:

– wyjechać poza określony obszar wjazdu,

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

– potrącić pachołków lub tyczek,

b) pozycja pojazdu na stanowisku

– wewnątrz stanowiska

44Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania:

a) pojazd nie może:

– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz

– najechać na krawężnik,

b) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska.

55Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
661) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie

– łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– niepotrącanie pachołków.

771) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami. Sposób wykonania zadania:

– średnia prędkość każdego z 2 przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h,

– przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

– niepodpieranie się nogami,

– niepotrącanie pachołków.

881) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie

– łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

– prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

– przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

– niepodpieranie się nogami,

– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– niepotrącanie pachołków

991) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8; Sposób wykonania zadania:

– niepodpieranie się nogami,

– nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– niepotrącanie pachołków;

Dodaj komentarz